Zabezpieczenia ppoż oraz ochrona ppoż w zakładzie pracy - FireMar firemar.pl

Zabezpieczenia ppoż oraz ochrona ppoż w zakładzie pracy - FireMar

Zabezpieczenie ppoż

Firma FireMar specjalizuje się w ochronie przeciwpożarowej. Przedsiębiorcy z nią współpracujący wybierają możliwość skorzystania ze stałego zabezpieczenia i nadzoru przeciwpożarowego w zakładzie pracy. Zależnie od oczekiwań wyznaczane są warunki do jakich zaliczają się częstotliwość wizyt na terenie obiektu w celu ogólnego sprawdzenia stanu przeciwpożarowego. Pracownicy czuwają nad terminami przeglądów oraz szkoleń oraz podejmują się niezbędnych napraw i legalizacji sprzętu. Stała współpraca obejmuje także bieżący nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w konkretnym obiekcie. Warto więc skontaktować się z pracownikami firmy, aby ustalić szczegóły współpracy.
FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
tel.: 698667665
al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie
REGON: 369080020
WWW:
FB /
Content copyright © www.tradetec.pl 2018